chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007-2008)

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2-7-2002 và có hiệu lực thi hành ngày 1-10-2002, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007-2008...

Sách gồm 116 trang, 12.000đ.

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (Sửa đổi, bổ sung, các năm 1998, 2006)

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998...

Sách gồm 192 trang, giá 22.000đ.

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tập hợp đầy đủ và hệ thống các văn bản pháp luật liên quan tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27-4-1999 và có hiệu lực thi hành ngày 01-10-1999...

Sách gồm 188 trang, giá 19.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tái bản lần thứ 2, bổ sung những thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình bày một cách đầy đủ và hệ thống những văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 202 trong tổng số 213