Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tái bản lần thứ 2, bổ sung những thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình bày một cách đầy đủ và hệ thống những văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Đọc thêm...

 

Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tái bản lần thứ 2, bổ sung những thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình bày một cách đầy đủ và hệ thống những văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Đọc thêm...

 

Các nghị định về thu tiền sử dụng đất

Nội dung của cuốn sách gồm Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 về thu tiền sử dụng đất, các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Nghị định hợp nhất các nghị định nói trên và 9 thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sách gồm 320 trang, giá 36.000đ.

Đọc thêm...

 

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

Cuốn sách tập hợp những văn bản quy định liên quan đến tổ hợp tác, bao gồm: Bộ luật dân sự năm 2005 (Trích); Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9-7-2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 210 trong tổng số 221