Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Nội dung sách gồm Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển và Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển.

Sách gồm 65 trang, giá 11.000đ.

Đọc thêm...

 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách gồm toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004; Nghị quyết số 32/2004/QH11 ngày 15-6-2004 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự; Công văn số 118/2004/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Mục 4 Nghị quyết số 32/2004/QH11 của Quốc hội và một số văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm hướng dẫn thi hành Bộ luật.

Đọc thêm...

 

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tập hợp và giới thiệu toàn văn Luật bảo vệ môi trường năm 2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; Các Nghị định, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị có liên quan nhằm hướng dẫn thi hành Luật.

Sách gồm 560 trang, giá 70.000đ.

Đọc thêm...

 

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

Cuốn sách do tập thể tác giả là các nhà luật học có uy tín biên soạn dưới sự chủ trì của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, do TS. Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội làm chủ biên. 344 điều của Bộ luật hình sự Việt Nam đã được các tác giả trích dẫn và bình luận theo từng điều...

Sách gồm 886 trang, giá 150.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 210 trong tổng số 226