Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008, gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999. Luật quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, bao gồm: những vấn đề chung; quân hàm, chức vụ sĩ quan; nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan; sĩ quan dự bị; quản lý nhà nước về sĩ quan; khen thưởng và xử lý vi phạm. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.

Đọc thêm...

 

Luật xuất bản năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2008

 Nội dung sách gồm:

    1. Lệnh công bố Luật xuất bản năm 2004 của Chủ tịch nước.

   2. Toàn văn Luật xuất bản năm 2004, gồm 5 chương, 64 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2005.

   3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008 của Chủ tịch nước.

   4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008, gồm 3 điều bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Luật xuất bản năm 2004. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

   5. Văn bản hợp nhất giữa Luật xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008.

   Sách gồm 84 trang, giá 10.000đ

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

      Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008 gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật xuất bản năm 2004.

      Sách gồm 50 trang, giá 6.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật năng lượng nguyên tử

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật năng lượng nguyên tử, gồm 11 chương, 93 điều, quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009, bãi bỏ Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25-6-1996.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 220 trong tổng số 226