cmnsvn

Trang chủ Các ấn phẩm khác

Các ấn phẩm khác

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp

Xuất phát từ quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng về giám sát và công tác giám sát, các tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá công tác giám sát của các tổ chức nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác giám sát của nhân dân; của các cấp ủy, tổ chức Đảng; của Ủy ban kiểm tra các cấp và đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian tới.

Đọc thêm...

 

Hướng dẫn ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)

Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp. Nội dung các câu hỏi và trả lời được chọn lọc, sắp xếp theo thứ tự chương trình học và bám sát kiến thức cơ bản của giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn.

Sách gồm 156 trang, giá 23.000đ.

Đọc thêm...

 

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách đã đề cập một cách có hệ thống và đầy đủ kiến thức cơ bản của môn học, bám sát chương trình sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn.

Sách gồm 368 trang, giá 38.000đ.

Đọc thêm...

 

Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam từ Bắc thuộc đến thời kỳ Lý - Trần

Tác giả Lê Văn Quán

Sách gồm 321 trang, giá 34.000đ.

Thời kỳ Bắc thuộc cho đến triều đại Lý - Trần là một giai đoạn dài và nhiều biến động trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, thời kỳ phong kiến Trung Quốc đô hộ Việt Nam đã chấm dứt với chiến thắng lẫy lừng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, khôi phục nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 220 trong tổng số 235