Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin

Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan; PGS.TS. Tô Đức Hạnh.

Số trang: 387 trang

Giá bán: 44.000đ

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, tham khảo và nắm vững những nội dung cơ bản của môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Khái lược kinh tế chính trị Mác-Lênin do GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS.TS. Tô Đức Hạnh biên soạn. Nội dung cuốn sách đã bám sát chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo các tài liệu khác có liên quan và bổ sung những nội dung cơ bản nhất về kinh tế chính trị mà Đại hội lần thứ X của Đảng đã đưa ra.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 7