Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

         Cuốn sách tập hợp các tham luận khoa học tại hội thảo, do các cơ quan Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và báo Nhân dân tổ chức tại Hà Nội.

          Sách gồm 492 trang, giá 150.000đ.

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 6

       Tập 6 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử ghi lại hơn 1.500 sự kiện phản ánh những hoạt động, công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1955 đến 1957 (trong đó có hơn 200 sự kiện mới được bổ sung so với lần xuất bản đầu tiên). Trong thời kỳ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ sáng suốt vạch ra đường lối, chính sách lãnh đạo nhân dân ta giải quyết những nhiệm vụ lịch sử của hai miền đất nước, trước mắt là khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố miền Bắc vững mạnh, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam đòi Mỹ - Diệm phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà.

Đọc thêm...

 

Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam

Để cung cấp tư liệu cho bạn đọc nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản lần thứ hai cuốn sách Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, bao gồm 74 bài nói, bài viết của Bác từ ngày đầu thành lập nước đến năm 1969 liên quan đến sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Sách gồm 339 trang, giá bán 23.000đ.

Đọc thêm...

 

Nhật ký trong tù

Nhật ký trong tù được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong những ngày bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943 khi Người sang Trung Quốc. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét: “Tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh là một kho tàng về biết bao khía cạnh của cuộc đời, con người và nghệ thuật mà sự phong phú còn cần được tiếp tục nghiên cứu”. 

Sách gồm 486 trang, giá bán 70.000đ./.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 47 trong tổng số 50