Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 5-2016

 1. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
 2. Đạo diễn âm thanh - ánh sáng
 3. Khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam: Nhận định từ phân tích thực chứng
 4. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cầu Kè (1945 - 2015)
 5. Bộ luật hình sự năm 2015 dưới góc nhìn so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
 6. Những nội dung mới trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
 7. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
 8. Giám sát và đánh giá chính sách công
 9. Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân
 10. Luật nhà ở năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành
 11. Giáo dục của các hộ gia đình nông thôn hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 12. Cơ sở biện chứng bệnh sinh của y học cổ truyền
 13. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)
 14. Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 15. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
 16. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới
 17. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về công tác nội chính (1986 - 2016)
 18. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh).
 19. Phát triển nguồn nhân lực vùng Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp
 20. Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang
 21. Lôgic hình thức
 22. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên).
 

Hỏi - đáp về những điểm mới và nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 

hoi dap ve nhung diem moi134

Tác giả: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân - ThS. Nguyễn Thế Vịnh (Đồng Chủ biên)

Số trang: 212 trang - Giá tiền: 48.000đ


 

 

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4-2016

 1. Xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay dưới góc độ truyền thống
 2. Hỏi - đáp về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
 3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 4. Luật trưng cầu ý dân
 5. Bộ luật tố tụng dân sự
 6. Bộ luật hình sự
 7. Bộ luật tố tụng dân sự
 8. Bộ luật hình sự
 9. Uỷ ban Dân tộc - 70 năm xây dựng và phát triển (1946 - 2016)
 10. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (1986 - 2016)
 11. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
 12. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt N
 13. Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng
 14. Cơ chế quản lý hoạt động có tính chất ngân hàng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
 15. Nữ du kích Củ Chi - Những bông hoa đất thép (Ký sự)
 16. Tìm hiểu các quy định pháp luật về mua và sở hữu căn hộ chung cư
 17. Bộ luật tố tụng dân sự
 18. Luật tố tụng hành chính
 19. Bộ luật dân sự
 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

Sách sắp xuất bản tháng 3

 1. Tài liệu Hỏi - đáp phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
 2. Tìm hiểu Luật ngân sách nhà nước năm 2015
 3. Tổ chức tội phạm ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 4. Giáo trình soạn thảo văn bản về công tác tư tưởng
 5. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII
 6. Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần
 7. Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay
 8. Các tướng lính Nhật - Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
 9. Góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước
 10. Quản trị thương mại bán lẻ
 11. Đạo diễn Âm thanh - Ánh sáng sân khấu
 12. Cơ chế hoạt động có tính chất ngân hàng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
 13. Bệnh cơ, bệnh sinh y học cổ truyền
 14. Giáo trình ngoại khoa y học cổ truyền
 15. Bộ luật hình sự năm 2015  dưới góc nhìn so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2009 )
 16. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 dưới góc nhìn so sánh với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2011 )
 17. Luật tố tụng hành chính năm 2015 dưới góc nhìn so sánh với Luật tố tụng hành chính năm 2010
 18. Tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 19. Giảm nghèo đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ trong quá trình phát triển bền vững
 20. Giáo dục của hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội
 21. Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng
 22. Lịch sử Bệnh viện Quân y 7A
  ( 1976 - 2016 )
 23. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 24. Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc: Bên trong chiến lược châu Á của Mỹ
 25. Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) 
 1. Hỏi - đáp về Luật kiểm toán nhà nước
 2. Bức tranh thế giới đương đại
 3. Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
 4. Kỷ yếu hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng khoá XIII ( 2011 - 2016 )
 5. Những anh hùng đặc công hải quân Lữ đoàn 126
 6. Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam
 7. Thẩm bình thơ tiếng Việt Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
 8. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển
 9. Tư tưởng khoan dung:
  Nội dung và giá trị
 10. Về các Tổng tư lệnh, tư lệnh chiến trường  Nhật - Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
 11. Cơ  sở biện chứng bệnh sinh  của y học cổ truyền
 12. Xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay - Dưới góc độ truyền thống
 13. Chính sách tiền tệ ở Việt Nam: Nhận định từ phân tích thực chứng
 14. Nguyễn Chí Điềm - Vị Tư lệnh đặc công đầu tiên
 15. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam (sách chuyên khảo)
 16. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh (sách chuyên khảo)
 17. Trường Chính trị Trường Chinh 60 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2016)
 18. Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành tại các trại giam thuộc Bộ Công an
 19. Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu mộc bản - Di sản tư liệu thế giới, Tập 2
 20. Giáo dục của các hộ gia đình nông thôn hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 21. Hỏi - đáp về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần
 22. Tìm hiểu quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
 23. Tủ sách thánh hiền  - Lễ
 24. Tủ sách thánh hiền - Nghĩa
 25. Tủ sách thánh hiền - Nhân
 26. 20 năm hoạt động của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
 27. Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống, đạo đức và giáo dục
 28. Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam
 29. Vùng đất Nam Bộ
  Tập II: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII
 30. Luật báo chí
 31. Luật dược
 32. Luật điều ước quốc tế
 33. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
 34. Luật tiếp cận thông tin
 35. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 36. Luật trẻ em
 37. Luật nhà ở năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành
 38. Các dân tộc ỏ Việt Nam, Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Kađai
 39. Những triết lý cuộc đời ( Tập phóng sự điều tra )
 40. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Diên Hồng ( 1930 - 2015 )
 41. Chính sách công - Những vấn đề cơ bản
 42. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hoá hiện nay
 43. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hoá hiện nay
 44. Quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 45. Tác động của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất: Từ lý luận  đến thực tiễn Việt Nam
 46. Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước
 47. Đạo Cơ đốc
 48. Đạo Islam
 49. Đạo Phật
 50. Lễ
 51. Nghĩa
 52. Nhân
 53. 79 câu chuyện từ nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch
 54. Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời
 55. Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng
 56. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các tổng thống Mỹ những năm 1919 đến năm 1969
 57. Đánh giá thực thi chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001 - 2015 và khuyến nghị chính sách giai đoạn 2016 - 2020
 58. Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay
 59. Những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
 60. Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả
 61. Hỏi và đáp Kinh tế học chính trị Mác - Lênin ( Dùng cho học viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng )
 62. Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: Quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
 63. Giáo trình đại cương về chính sách công
 64. Giáo trình lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới
 65. Doanh nhân và kiểm soát quản trị
 66. Hỏi - đáp về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin
 67. Lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum ( 1930 - 2015 )
 68. Những điểm mới về chế định bào chữa trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
 

Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế

 

 

giao trinh dai cuong134

Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Việt

Số trang: 192 trang - Giá tiền: 38.000đ


 

 

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 8 trong tổng số 33