Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

nen ngoai giao1

Tác giả: Phạm Gia Khiêm

Số trang: 660 trang

Giá tiền: 244.000 đồng

 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

LUAT TAI NGUYEN MOI TRUONG BIEN VA HAI DAO

Số trang: 99 trang

Giá tiền: 16.000 đồng

 

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2015

 1. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành
 2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn
 3. Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới
 4. Lịch sử trưyền thống cách mạng xã Tân Bửu (1930 - 1975)
 5. Luân chuyển cán bộ diện BTVTU quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay
 6. Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn
 7. Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn
 8. Tìm hiểu Luật thú y năm 2015
 9. Lý luận và thực tiễn về trưng cầu ý dân trên thế giới và ở Việt Nam
 10. Câu hỏi- giải đáp về hôn nhân và gia đình
 11. Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Giá Rai - 30 năm kháng chiến (1945 - 1975)
 12. Theo dấu chân Bác Hồ
 13. Mỗi câu chuyện nhỏ một bài học lớn
 14. Hỏi - đáp về vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ người sản xuất và cộng đồng
 15. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản - Tập 1
 16. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới
 17. Hỏi - đáp về Luật đất đai năm 2015
 18. Ký ức - những sắc màu thời gian
 19. Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp
 20. Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam
 21. Tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 22. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 23. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở
 24. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hành động thực tiễn
 25. Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi
 26. Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng
 27. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 28. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 29. Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIII
 30. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dương ( 1946 - 2010 )
 31. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Bộ GD-ĐT)
 32. Tài liệu bồi dưỡng... đảng viên mới
 33. Lý luận và thực tiễn về trưng cầu ý dân...
 34. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long (1930-2010)
 35. Quy định pháp luật về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng năm 2014
 36. Một số nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn trong thời kỳ đổi mới
 37. 70 năm trường Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh
 38. Law on the Vietnam Fatherland Font
 39. Đường lối tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng giai đoạn 1965-1975
 40. Lịch bàn 2016.

 

 

Sách sắp xuất bản tháng 10-2015

 1. Luật tổ chức Chính phủ
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
 3. Lào Cai: 25 năm tái lập, đổi mới, phát triển (1991 - 2015)...
 4. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 5. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 6. Luật công an nhân dân
 7. Những vấn đề cấp bách trong vận dụng, phát triển lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay
 8. Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên
 9. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 10. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 11. Ban Kinh tế Trung ương - 65 năm xây dựng và trưởng thành
 12. Đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá
 13. Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai
 14. Luật tố cáo
 15. Luật khiếu nại
 16. Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay
 17. Luật tổ chức Toà án nhân dân
 18. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập 1 (1947 - 1951)
 19. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - 2
 20. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - 3
 21. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - 5
 22. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - 6
 23. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập 8 (1973 - 1976)
 24. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - 9
 25. Địa chí Thanh Hoá - Tập IV: Nhân vật chí
 26. Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay
 27. Hỏi - đáp chế độ tài sản của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình
 28. Thế giới trong 50 năm qua và thế giới trong 25 năm tới...
 29. Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các kỳ đại hội
 30. Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
 31. Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho đồng bào và nhân dân các dân tộc Lào Cai
 32. Lịch blốc đại 2016.
 

Sách sắp xuất bản tháng 9-2015

 1. Việt Nam trên đường phát triển
 2. Tâm lý học đại cương
 3. Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng
 4. 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn
 6. Đại cương về phân tích chính sách công
 7. National special relic area - President Ho Chi Minh memorial complex...
 8. Luật tổ chức Chính phủ
 9. Luật thú y
 10. Luật kiểm toán nhà nước
 11. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 12. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 13. Luật thú y
 14. Lịch sử truyền thống cách mạng xã Chư Băh (1945-2015)
 15. Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay
 16. Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam
 17. Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
 18. Quyền sống và hình phạt tử hình
 19. Lịch sử công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010)
 20. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin...
 21. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh...
 22. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam...
 23. Tuy Phước - Lịch sử và văn hoá
 24. Ngoại giao Việt Nam - Quá trình triển khai đường lối đối ngoại Đại hội toàn quốc lần thứ XI...
 25. Hướng dẫn giải quyết về kỷ luật lao động, tranh chấp lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012
 26. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1945-1975)
 27. Một số vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay
 28. Những kỷ niệm khó quên (Hồi ức của cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ) - tập 1
 29. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc
 30. Tâm lý học đại cương
 31. Quản lý học đại cương
 32. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Khánh (1930-2010)
 33. Tìm hiểu về môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công
 34. Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng.

 

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 9 trong tổng số 33