Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (1927-2010)

Read More

lich-su-dang-bo-xa-Viet-Thu

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thuận

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 71.000đ

Xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được sáp nhập bởi hai xã Vũ Việt và Vũ Thuận từ năm 1977. Nơi đây là điểm hội tụ của cư dân khắp vùng, những người nông dân cần cù lao động. Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, qua bao biến cố thăng trầm, địa giới hành chính có nhiều thay đổi, nhưng Đảng bộ và nhân dân Việt Thuận vẫn phát huy những truyền thống tốt đẹp trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống áp bức cường quyền và đã viết nên những trang sử vàng chói lọi. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ và nhân dân Việt Thuận đã tiếp tục phát huy và nâng truyền thống vẻ vang của mình lên một tầm cao mới, xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng. Nhằm phát huy sức mạnh truyền thống, đồng thời để giáo dục và động viên các thế hệ hiện tại và tương lai, trên cơ sở kế thừa những nội dung tư liệu lưu trữ của Đảng bộ đã xuất bản: Lịch sử diễn ca; Sơ thảo lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thuận (thời kỳ 1927-1992) cùng với các báo cáo tổng kết hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ các Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận (1927-2010).

Cuốn sách ghi lại tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tái hiện lại truyền thống cách mạng vẻ vang của nhiều thế hệ người dân từ lớp cha ông dựng nghiệp đến khi có Đảng, chi bộ Đảng thành lập cho đến nay; dựng lại những nét cơ bản, có hệ thống về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức lãnh đạo và trong việc bảo vệ, phát huy, gìn giữ truyền thống mảnh đất Việt Thuận, đặc biệt qua những năm kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt của nhân dân Việt Thuận. Cuốn sách cũng đã ghi lại những thành tựu to lớn mà nhân dân xã Việt Thuận đã đạt được trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đạt được mục tiêu Đảng đề ra: dân giàu,  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách mang một ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, là tài liệu giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã, đặc biệt là thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương, biết trân trọng giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tài năng xây dựng quê hương đất nước.

 

Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập

quy-dinh-pl-ve-minh-bach

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 104 trang

Giá tiền: 17.000đ

Công khai hóa minh bạch tài sản, thu nhập là một nội dung quan trọng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại chương II Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành, ngày 9-3-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập; xác định tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Mới đây, để hoàn thiện Nghị định này Chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về minh bạch, tài sản, thu nhập.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007 (trích); Nghị định số 37/207/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

 

Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

avan-ban-phap-luat-ve

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 456 trang

Giá tiền: 68.000đ

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004. Luật đất đai năm 2003 sau đó đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010. Trong nội dung của Luật đất đai hiện hành có chế định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là chế định rất quan trọng trong Luật đất đai, bảo đảm việc phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất.

Để cụ thể hóa một số điều trong Luật đất đai về vấn đề trên, Chính phủ, các bộ có liên quan đã ban hành các nghị định, quyết định, thông tư…, quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm hoàn thiện dần các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Với mục đích kịp thời mang đến cho bạn đọc những thông tin văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cuốn sách cung cấp nhiều văn bản pháp luật có giá trị: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của  Chính phủ; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ; Nghị định  số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15-6-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30-5-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 12 – Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ

lich-su-quan-su-VN

Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam – Bộ Quốc phòng

Số trang: 412 trang

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã ghi vào lịch sử dân tộc một chiến công chói lọi, rực rỡ nhất trong thế kỷ XX. Mỹ bàng hoàng, kinh ngạc trước sức mạnh của Việt Nam, nhưng họ thua mà chưa hiểu rõ mình thua.

Tiếp nối những tập đã xuất bản trong bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản tập 12 với tên đề Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn, chính là những nghiên cứu, đánh giá, luận giải về những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Lịch sử chiến tranh đã minh chứng là trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, muốn giành thắng lợi, trước hết phải có một đường lối chiến lược đúng. Ở nước ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân tố đầu tiên và quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa trên thực tế của đất nước và tình hình quốc tế để đề ra chiến lược, sách lược trong từng thời kỳ và phù hợp với mỗi miền, mỗi vùng khác nhau. Trong giai đoạn chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975, chúng ta vừa tiến hành đấu tranh giải phóng mền Nam, vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Do đó, sức mạnh của toàn dân tộc được huy động vào cuộc chiến tranh thần thánh, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà.

Tập 12 đi sâu phân tích và chứng minh những thắng lợi cực kỳ vĩ đại của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc, và cụm từ Tiền tuyến Hậu phương mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi người dân Việt Nam. Sức mạnh của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam cũng là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Bên cạnh đó, sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại đã tăng cường khối đại đoàn kết để dân tộc ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam là vì Việt Nam và cũng vì nhân loại tiến bộ nên đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Mặc dù hoàn cảnh kinh tế nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu, muốn chiến thắng đế quốc Mỹ, chúng ta phải có nghệ thuật đánh giặc. Nghệ thuật đó chính là nghệ thuật tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng hai lực lượng, ba thứ quân trên cả ba vùng chiến lược, kết hợp khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng, đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và ngoại giao, kết hợp tiến công và nổi dậy… Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được thế mạnh của mình, khai thác được chỗ yếu của địch để giành thắng lợi từng phần, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, thực hiện thống nhất đất nước.

Vì vậy, những bài học thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta còn có ý nghĩa với cả hôm nay và mai sau. Chúng ta tự hào về truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông, đồng thời phải biết phát huy những phẩm chất tốt đẹp, những kinh nghiệm quý báu của cha ông để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển và bền vững.

Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 12 – Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ, gồm có 4 chương:

Chương I: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương II: Sức mạng của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam

Chương III: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chương IV: Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ

 

Những ký ức và kinh nghiệm một đời thầy thuốc

NHUNG-KY-UC

Tác giả: GS, TS. Trần Đức Hòe

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 47.000đ

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đức Hòe cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa thương binh, bệnh binh. Cùng với tài năng và tâm huyết của mình, ông không chỉ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ở Việt Nam mà còn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho những những bệnh nhân ở nước ngoài. Với mục đích gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm của một thầy thuốc với những năm tháng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu chữa bệnh nhân, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã cho ra đời cuốn Những ký ức và kinh nghiệm một đời thầy thuốc.

Cuốn sách ghi lại những năm tháng ông đã đi qua với những kỷ niệm không thể nào quên của cuộc đời mình. Đó là những dòng hồi tưởng, tâm sự về cuộc đời, về những kỷ niệm nghề nghiệp của tác giả. Cuốn sách là những sự kiện xảy ra trong ngày, mọi hoạt động của bác sĩ, những kinh nghiệm chuyên môn cũng như tất cả niềm say mê học hỏi để luôn nâng cao năng lực và bản lĩnh của người thầy thuốc với mong muốn làm sao không phụ lòng tin của những người thương binh, bệnh binh.

Với con mắt của người trong cuộc, những mẩu chuyện Bác sĩ Trần Đức Hòe kể lại đều là chuyện có thật, là những gì mà một người chiến sĩ quân y từng chứng kiến, trải nghiệm giữa những ngày tháng chiến tranh khốc liệt cũng như trong thời bình.

Từ một sinh viên của Trường đại học Y khoa ở vùng An toàn khu Việt Bắc, được cử đi phục vụ tại vùng địch hậu miền đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến khi trở thành một bác sĩ, một phẫu thuật  viên đi phục vụ tại chiến trường Nam Lào trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trải qua những năm tháng ác liệt ở Trường Sơn, ở Hạ Lào với bao khó khăn, thiếu thốn, Bác sĩ Trần Đình Hòe đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong nghề nghiệp.

Qua những câu chuyện, dòng hồi tưởng của mình cùng những lời kể chân tình,  tác giả đã cho người đọc thấy sự gian khổ, khó khăn, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu Tổ quốc, yêu thương con người hết mực của một lương y, như tác giả từng viết: “Nhiệm vụ của người cầm dao mổ, người phẫu thuật viên cho thương binh, bệnh binh, dù trong chiến tranh hay hòa bình là tìm mọi cách khắc phục khó khăn, trở ngại, vượt qua hiểm nguy để cứu chữa, mổ xẻ, săn sóc bệnh nhân, mang lại cuộc sống an lành cho họ. Niềm hạnh phúc nhất của người thương binh ở ngoài mặt trận là khi vết thương đã liền da, liền thịt, niềm vui rạng rỡ của người bệnh, của những người thân của họ, khi đón vợ, chồng hoặc con em mình từ bệnh viện trở về nhà cũng chính là niềm hân hoan, hạnh phúc của người thầy thuốc đã chữa trị cho họ.”

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 33 trong tổng số 36