chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

hoi-dap-ve-tinh-hinh

Tác giả: Học viện Ngoại giao

Số trang: 464

Số tiền: 73.000 đ

Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc thông tin và tư liệu khi nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới, quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Tình hình thế giới. Phần này đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt những vấn đề phức tạp, nổi cộm của các nước trên thế giới về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại.

Phần thứ hai: Chính sách đối ngoại của Đảng. Phần này tập trung trình bày sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Với rất nhiều thông tin được chắt lọc và mang tính khái quát cao, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - 35 năm trên đường phát triển (1976-2011)

atrungtamluutru

Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Số trang: 312 trang

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II có vị trí, chức năng quan trọng đối với công tác lưu trữ ở phía Nam, với toàn ngành lưu trữ nói chung và ngày càng khẳng định vai trò trong sự nghiệp lưu trữ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - 35 năm trên đường phát triển (1976-2011).

Nội dung cuốn sách phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, với cơ sở là tiếp thu nguồn tài liệu lưu trữ do hoạt động của các cơ quan lưu trữ chế độ cũ để lại. Từ những đống, những bó "vô tri, vô giác", tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đã miệt mài, thầm lặng làm sống lại các giá trị di sản của dân tộc - tài liệu lưu trữ quốc gia.

Ngoài mục đích ghi lại những thành quả đã đạt được, cổ vũ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, góp phần giáo dục truyền thống, đúc rút những bài học kinh nghiệm để có những định hướng, những bước đi vững chắc cho sự phát triển trong thời kỳ sắp tới, cuốn sách còn giới thiệu với bạn đọc sự hình thành, khái quát nội dung và giá trị của nguồn tư liệu lưu trữ do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II quản lý.

Cuốn sách gồm có 3 phần:

Phần thứ nhất: Những cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Phần thứ hai: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II vững bước đi lên

Phần thứ ba: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - Sứ mệnh cao cả

 

Lôgic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm

logichoc

Tác giả: TS. Phạm Quỳnh

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 44.000đ

Nếu như Đạo đức học giúp người ta phân biệt được cái thiện - cái ác, Mỹ học giúp người ta phân biệt cái xấu - cái đẹp, thì Lôgic học giúp người ta phân biệt được cái đúng - cái sai. Ba trụ cột chân - thiện - mỹ ấy, rõ ràng không thể thiếu một cái nào.

Do đó, Lôgic học đòi hỏi người ta phải thường xuyên áp dụng không chỉ trong hoạt động khoa học, lao động mà trong cả cuộc sống hàng ngày. Nói cách khác, hoạt động thực tiễn của con người không thể thiếu tư duy lôgic. Lôgic học giúp chúng ta tư duy, phân biệt được lập luận đúng với lập luận sai.

Cuốn sách Lôgic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm của TS. Phạm Quỳnh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản sẽ đem đến cho bạn đọc nhiều điều bổ ích và lý thú khi nhập môn Lôgic học. Nội dung cuốn sách được trình bày theo hình thức dẫn nhập và gợi mở các vấn đề liên quan đến giảng dạy tại một số trường đại học. Tác giả không trình bày, diễn giải lại lý thuyết, mà hướng dẫn người học từng bước lĩnh hội kiến thức thông qua việc luận giải, trả lời câu hỏi lý thuyết và thực hành giải bài tập. Phần đáp án và gợi ý trả lời có lựa chọn giải đáp, hướng dẫn một số câu hỏi, bài tập.

 

Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay

mot-so-van-de-chinh-tri

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000đ

Hằng ngày, chúng ta thường được tiếp xúc hay nghe trên đài, truyền hình nhiều thông tin về tình hình chính trị quốc tế về mọi lĩnh vực. Các thông tin đó có thể là những cuộc viếng thăm, hội đàm, hội nghị của các tổ chức quốc tế, các ủy ban song phương và đa phương, các tổ chức văn hóa, kinh tế giáo dục về các lĩnh vực cũng như xung đột chiến tranh, các chính sách đối ngoại giữa các quốc gia. Đặc điểm của những sự kiện này có ít nhất hai nhà nước của quốc gia tham gia. Các quốc gia này hoạt động vì mục đích và quyền lợi chính trị đối ngoại của nước họ với một số vấn đề hoặc nội dung nhất định được đưa ra, bàn thảo. Đó chính là cách hiểu về chính trị quốc tế của tập thể tác giả do PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên được đề cập trong cuốn Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản.

Vấn đề chính trị quốc tế đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của từng quốc gia. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trên thế giới, xu hướng trật tự thế giới "đa cực" ngày càng được khẳng định cả về kinh tế và chính trị; nhưng xung đột cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ và tài nguyên... đang là những vấn đề phức tạp.

Trong bối cảnh đó, bạn muốn có những thông tin cụ thể, hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, hay quan hệ giữa các tổ chức quốc tế với các nước phát triển và với các nước đang phát triển ra sao; bạn muốn hiểu và có cái nhìn toàn diện hơn về một số vấn đề nóng hiện nay như: vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề dân chủ, tiến bộ xã hội trong chính trị quốc tế và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, vấn đề khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, trật tự thế giới mới trong đời sống chính trị thế giới cũng như thực tế ở khu vực Đông Á...; cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần giúp bạn đọc có những hiểu biết sâu sắc, với cái nhìn đa chiều về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh đó, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề trên được thể hiện ra sao, nên có những giải pháp thiết thực nào nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tất cả đều được phân tích rõ trong cuốn sách.

Có thể nói, cuốn sách được viết khá công phu, dựa trên nhiều nguồn tư liệu tham khảo có giá trị, đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay; đồng thời, đã mở ra một bức tranh toàn cảnh khá rộng lớn về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả những ai quan tâm tới vấn đề chính trị quốc tế hiện nay.

 

Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản

atruyenthongly-thuyet

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Truyền thông là hiện tượng xã hội phổ biến, ra đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá nhân cũng như các nhóm và cộng đồng xã hội nói chung.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ về mọi mặt hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên, trong khi ở các nước phương Tây, cùng với sự phát triển về lý thuyết, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ truyền thông đã đến trình độ cao về mọi phương diện thì ở Việt Nam, ngay cả thuật ngữ "truyền thông" cũng chỉ mới được phổ biến khoảng hơn mười năm trở lại đây.

Trước những đòi hỏi của thực tế, đồng thời để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản do PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng biên soạn.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng; cũng như cung cấp một số nội dung, khái niệm, kỹ năng, tình huống, cơ chế, chức năng... của một số loại hoạt động truyền thông; chu trình, việc lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá, phương pháp sử dụng trong giám sát, đánh giá và các hoạt động để duy trì hoạt động truyền thông.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ truyền thông nội cá nhân đến việc giao tiếp liên cá nhân. Nhưng dù ở cấp độ nào thì truyền thông cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân cũng như hình thành diện mạo văn hóa của mỗi con người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động, và sức lan tỏa, sức truyền dẫn của nó tới công chúng.

Cuốn sách là sự tổng kết đúc rút từ nhiều tài liệu và kinh nghiệm của các nước. Do vậy, đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và sinh viên nói chung ở nước ta hiện nay.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 33 trong tổng số 38