chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới – Kinh nghiệm và triển vọng

kinh-te-doi-ngoai-db

Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Minh

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 100.000đ

Ở nước ta kinh tế đối ngoại đã diễn ra và phát triển trên tất cả các lĩnh vực và các vùng kinh tế với những thành tựu và thách thức khác nhau. Tình hình đó đã cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà nghiên cứu tổng kết, lý giải, đánh giá những đóng góp của kinh tế đối ngoại vào nền kinh tế quốc dân dưới nhiều góc độ khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Minh với công trình Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới – Kinh nghiệm và triển vọng đã cung cấp một cách hệ thống, bao quát tình hình phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986-2010. Tác giả đánh giá những thành tựu dã đạt được, cũng như những tồn tại và tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trên cơ sở hoạt động thực tiễn của kinh tế đối ngoại, tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm và chỉ ra triển vọng cho sự phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập.

Đây là công trình nghiên cứu khá công phu, tham khảo nhiều nguồn tài liệu, khai thác nhiều số liệu xác hợp với thực tiễn các địa phương trong vùng. Ngoài phần phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Tổng quan về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 1986. Trình bày khái quát lý luận về kinh tế đối ngoại, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, đặc điểm kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến năm 1986, đồng thời nêu lên tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hoạt động này.

Chương 2: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1986 đến năm 1995. Trình bày quá trình “khởi động” các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986 đến 1995, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA; phát triển du lịch quốc tế và hợp tác với Campuchia… Đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu và chỉ ra nguyên nhân tồn tại trong 10 năm đầu phát triển kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương 3: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1996 đến năm 2010. Trình bày bối cảnh hội nhập mới của Việt Nam sau năm 1995, với những chính sách phát triển kinh tế đối ngoại cụ thể; quá trình tổ chức các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA, NGOs; hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển du lịch quốc tế; xuất khẩu lao động… Đồng thời tập trung nêu bật bức tranh sinh động về phát triển kinh tế đối ngoại với những kết quả cụ thể, có tính định lượng trên nguồn số liệu mới được cập nhật.

Chương 4: Một số nhận xét về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới. Tập trung phân tích tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại đến kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, hạn chế của hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 25 năm phát triển… Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra triển vọng kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập, cho các công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cho việc giảng dạy ngành khoa học xã hội và lịch sử kinh tế; là tài liệu cần thiết giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các địa phương, các doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đưa ra những quyết định chính xác, khoa học.

 

Doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

doanh-nghiep-nong-nghiep

Tác giả: ThS. Nguyễn Dũng

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 110.000đ

Doanh nghiệp của nước ta nói chung, của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nói riêng có lịch sử phát triển chưa dài, nhưng cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp này còn gặp nhiều khó khăn và thách thách. Do đó, việc nhìn nhận và đánh giá lại tiến trình phát triển cũng như xem xét kỹ hơn những tác động kinh tế - xã hội của loại hình doanh nghiệp này sẽ rất cần thiết để có thể hiểu rõ được những căn nguyên của các vấn đề, từ đó hy vọng tìm ra được những giải pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển, phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của chúng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, cuốn sách Doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được biên soạn sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu đó.

Cuốn sách bao gồm ba chương, được kết cấu lôgic chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, tóm lược và khái quát nhiều nội dung, trình bày, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nông nghiệp huyện Chư Sê: cơ sở lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có được nhiều tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn.

Cuốn sách do một tác giả đã có 25 năm công tác trên địa bàn, và từng làm công tác kế hoạch của huyện, quản lý doanh nghiệp, và có sự am hiểu sâu sắc về thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vì vậy đây sẽ là tài liệu bổ ích góp phần tìm lời giải cho sự phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, cũng như trong việc khai thác, sử dụng một cách tối đa, có hiệu quả nguồn lực và tiềm năng sản xuất. Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều đóng góp trong việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp nói chung, doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng không chỉ trên địa bàn huyện Chư Sê mà còn ở nhiều địa phương khác của tỉnh Gia Lai và cả nước trong thời gian tới.

 

Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến

Dai-hoi-II

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Tuyên Quang

Số trang: 384 trang

Tuyên Quang - vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc. Chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với vị thế trung tâm đầu não, nơi đây còn là nơi phát nguồn những tư tưởng chỉ dạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức tại Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang đã hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Do vậy, có thể nói, Tuyên Quang đã trở thành địa danh thân thiết và thiêng liêng trong lịch sử dân tộc, nơi khắc ghi những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm diễn ra Đại hội II của Đảng, tháng 2-2011, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến. Những bài phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tham luận trong Hội thảo được xuất bản thành cuốn Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến. Hướng về cội nguồn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều bài phát biểu, bài viết khẳng định vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến của Tuyên Quang cũng như những đóng góp của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong việc xây dựng và bảo vệ Thủ đô kháng chiến, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; làm sáng tỏ thêm những giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại hội và phát huy những giá trị đó trong quá trình đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các bài phát biểu, bài viết được phân bố, sắp xếp một cách rõ ràng, có hệ thống, được kết cấu gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Một số hình ảnh, bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Tuyên Quang

Phần thứ hai: Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến (Kỷ yếu Hội thảo)

Cuốn sách là tài liệu quý đối với công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

tai-lieu-bd

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành được sử dụng rộng rãi trong những năm qua. Mục đích của tài liệu là nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nghiên cứu sửa chữa và bổ sung các bài trong tài liệu theo nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Tài liệu gồm các bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

dang-ky-bat-dong-san

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của nước ta còn thiếu và tản mạn. Mặt khác, pháp luật chưa phân biệt đăng ký bất động sản hay đăng ký quyền đối với bất động sản nên thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc đăng ký tài sản và đăng ký giao dịch về tài sản chưa được xác định cụ thể.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc đăng ký bất động sản và thực trạng về đăng ký bất động sản ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Với lối viết rõ ràng, cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của đăng ký bất động sản, các quan niệm về bất động sản, ý nghĩa pháp lý của việc phân biệt động sản – bất động sản, về đăng ký bất động sản trong pháp luật của một số nước, thị trường bất động sản và vấn đề kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, thực trạng pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam, trong đó tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng thực trạng về quy định chung đăng ký bất động sản trong Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Luật nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; pháp luật về đăng ký giao dịch về bất động sản. Đặc biệt, trong những phần cuối, cuốn sách cũng đã trình bày các trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp các nhà hoạch địch, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và những ai quan tâm đến vấn đề này có thể tiếp cận và tìm hiểu nhiều thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có hiệu quả, từ đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tranh chấp liên quan đến bất động sản.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 34 trong tổng số 38