Loading...

Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội

 Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội
Tác giả: TS. Chu Đức Tính
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những bài viết về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu về những nơi, những con người thầm lặng đã có công lao trong việc gìn giữ những di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong công tác này.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 02 phần:

  Phần thứ nhất: Nghiên cứu về tiểu sử - sự nghiệp Hồ Chí Minh;

  Phần thứ hai: Di sản và những người gìn giữ di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ