Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Tác giả: Hoàng Xuân Cừ
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do đồng chí Hoàng Xuân Cừ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm chủ nhiệm. Nội dung cuốn sách trình bày một cách sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn của yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức cơ sở đảng nói chung, trong đó các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng; đi sâu nghiên cứu thực tiễn tổ chức, hiệu quả hoạt động ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng của hệ thống này, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và ngang tầm lãnh đạo.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tổ chức cơ sở đảng
  Chương II: Tổ chức, nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
  Chương III: Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị về công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ đảng viên và bạn đọc quan tâm.
  Sách gồm 122 trang, giá 16.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ