Luật dầu khí năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các năm 2000, 2008)

 Luật dầu khí năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các năm 2000, 2008)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 84 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm:

  1. Lệnh công bố Luật dầu khí năm 1993 của Chủ tịch nước.

  2. Toàn văn Luật dầu khí năm 1993, gồm 9 chương, 51 điều, . Luật có hiệu lực từ ngày 1-9-1993.

  3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 của Chủ tịch nước.

  4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000, gồm 3 điều quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 1993. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2000.

  5. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008 của Chủ tịch nước.

  6. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008, gồm 3 điều, quy định sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Luật dầu khí năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000, Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009;

  7. Văn bản hợp nhất giữa Luật dầu khí năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ