Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 36 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 25/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức năm 2010 liên quan đến đánh giá viên chức, ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức xử lý kỷ luật viên chức…

  Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất giữa Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 giúp bạn đọc tiện tra cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật về viên chức.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ