Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành

 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 108 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp hai văn bản pháp luật liên quan, gồm: Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa có những quy định chung về đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc quản lý, chính sách của Nhà nước, giải thưởng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, những hành vi bị nghiêm cấm. Luật quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật quy định việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng, đồng thời quy định việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; v.v..

  Sách gồm 108 trang, giá 14.000đ.

  GIAO LINH

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ