Môn học pháp luật - Tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

 Môn học pháp luật - Tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2002
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách do Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn theo nội dung chương trình pháp luật đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với đối tượng học sinh trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học.

  Tập bài giảng pháp luật này gồm 14 bài, giúp học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hiểu rõ và nắm được một cách có hệ thống những tri thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, về một số lĩnh vực pháp luật thiết yếu nói riêng như: dân sự, hình sự, hành chính, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình,v.v… Trên cơ đó, giúp học sinh tạo lập dần thói quen ứng xử phù hợp và theo chuẩn mực pháp luật.

  Nội dung cuốn sách bao gồm nhiều lĩnh vực pháp luật thiết yếu, nhưng được trình bày cô đọng, bảo đảm truyền bá một cách có hệ thống tri thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, đồng thời thực hiện nhiệm vụ giáo dục chung về học vấn văn hoá pháp lý phổ thông.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ