Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2011

 Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2011
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 76 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2011; văn bản hợp nhất hai pháp lệnh trên; và các quyết định kèm theo.

  Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Pháp lệnh kiểm sát viên quy định về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Pháp lệnh Kiểm sát viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ngày 04-10-2002 thông qua, thay thế cho Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 1993. Sau gần 10 năm thực hiện Pháp lệnh, một số quy định của Pháp lệnh về tiêu chuẩn Kiểm sát viên, về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm sát viên không còn phù hợp với tình hình thực tế đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Vì vậy ngày 19-2-2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ