Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mớ

 Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mớ
Tác giả: Tiến sĩ - Luật gia Đào Duy Tấn
Số trang: 184 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách do Tiến sĩ - Luật gia Đào Duy Tấn biên soạn,đề cập tới: Tính quy luật của sự hình thành ý thức pháp luật; những đặc điểm cơ bản của dự hình thành ý thức pháp luật ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; những yêu cầu và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay.

  Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, nó ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Quá trình hình thành và phát triển của ý thức pháp luật tuân theo những qui luật phổ biến, phản ánh điều kiện kinh tế - xã hội đã sản sinh ra nó và chịu sự tác động mạnh mẽ của các hình thái ý thức xã hội khác. Vừa là công cụ để giai cấp thống trị duy trì trật tự xã hội và địa vị thống trị của mình vừa là thước đo của sự ổn định và phát triển xã hội, ngày nay pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc trong giai đoạn chủ động, tích cực hội nhập. Việc xây dựng ý thức pháp luật, củng cố và mở rộng ý thức pháp luật cho mọi người dân là vấn đề then chốt được Đảng, Nhà nước quan tâm. Phải xây dựng ý thức pháp luật cho người dân trên cơ sở củng cố và gắn chặt với ý thức chính trị, ý thức đạo đức và truyền thống văn hóa dân tộc là giải pháp mà tác giả nêu ra trong cuốn sách.

  Xây dựng ý thức pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới là vấn đề của toàn xã hội, và ý thức tự giác của mỗi người dân. Cuốn sách tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung, sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích.

   Sách gồm 184 trang, giá 24.000đ.

  HỒNG QUÝ

   

   

   

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ