145 câu hỏi và đáp về thuế & quản lý thuế (Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 của Bộ Tài chính)

145 câu hỏi và đáp về thuế & quản lý thuế (Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 của Bộ Tài chính)
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 28-2-2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC (Thay thế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 16-4-2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành hai nghị định: Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế một cách tập trung, thống nhất; áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế nội địa quản lý thu.

   Nhằm cung cấp cho các đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, áp dụng và thực hiện các quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách 145 câu hỏi & đáp về thuế và quản lý thuế  (Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 của Bộ Tài chính) do PGS, TS. Nguyễn Thị Thương Huyền, Trưởng khoa Thuế - Hải quan, Học viện Tài chính biên soạn.

  Cuốn sách được kết cấu theo dạng hỏi và đáp gồm 145 câu hỏi và đáp án trả lời, bám sát nội dung của Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Các câu hỏi và đáp án trả lời được tác giả khái quát theo từng nội dung,  chương mục của Thông tư, giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và tìm kiếm thông tin cần biết như: Quy định chung; quy định về khai thuế, tính thuế; quy định về nộp thuế; quy định về ủy nhiệm nộp thuế; quy định về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thu, nộp thuế; quy định về thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; quy định về thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế; quy định về kiểm tra, thanh tra thuế; quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về thuế; quy định về tổ chức thực hiện Thông tư.

  Sách là cẩm nang pháp luật hữu ích cho tổ chức cá nhân thu, nộp thuế và bạn đọc quan tâm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ