55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và học tập)

55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và học tập)
Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 170.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Hình sự của nước ta hiện nay có khá nhiều cặp tội danh dễ nhầm lẫn với nhau do chúng có một số dấu hiệu tương đồng. Cuốn sách 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và học tập) là sự tiếp nối cuốn sách Tổng quan về Luật hình sự Việt Nam do PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn. Cuốn sách nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt là sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật và cán bộ thực tiễn tìm hiểu, tham khảo trong quá trình công tác về những kiến thức cốt lõi của việc xác định tội danh và những cặp tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

  Nội dung cuốn sách giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn, đồng thời nêu phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh, các vấn đề cần lưu ý và làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ gây nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như vận dụng kiến thức luật hình sự trong giảng dạy, học tập và thực tiễn xác định tội danh và định tội danh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ