655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)

655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
Số trang: 1135 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp ở mọi cấp, mọi ngành và toàn hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình ủng hộ, được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao, góp phần từng bước làm trong sạch tổ chức của Đảng, bộ máy của Nhà nước, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Cuốn sách 655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung) do TS. Nguyễn Xuân Trường biên soạn như là một cuốn cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý và đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, giúp nhận diện rõ bản chất, căn nguyên của vấn đề tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm 655 câu hỏi và trả lời được chia theo những vấn đề: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tham nhũng; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Khái quát sự hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng; Các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng ngừa tham nhũng; Các quy định pháp luật của Việt Nam về phát hiện, xử lý tham nhũng và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; Tội phạm chức vụ, tham nhũng trong pháp luật hình sự của Việt Nam; Vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, báo chí, người dân và xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn bước đầu về phòng, chống tiêu cực ở Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ