Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007)

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành năm 1994, Bộ luật này đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006 và 2007. Nhằm giúp bạn đọc nắm được một cách có hệ thống những nội dung có giá trị hiện hành của Bộ luật lao động qua ba lần đã được sửa đổi, bổ sung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản lần thứ nhất cuốn sách Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007).

  Cuốn sách này là văn bản được hợp nhất giữa Bộ luật lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 (Luật số 35/2002/QH10), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006 (Luật số 74/2006/QH11) và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007 (Luật số 84/2007/QH11). Những nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ lần lượt được giới thiệu trong cuốn sách một cách có hệ thống và đầy đủ liên quan đến nhiều vấn đề việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội,… như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 có bổ sung điều 18 về việc tổ chức giới thiệu việc làm: Tổ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu nhập, cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật,(…); Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và được tổ chức dạy nghề theo các quy định tại Chương III của Bộ luật, (…); trong Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007 thì người lao động sẽ được hưởng thêm 1 ngày nghỉ lễ vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10 tháng 3 âm lịch.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ