Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh)

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 292 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc toàn bộ những quy định về luật lao động. Trong đó Bộ luật quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động; việc giải quyết tranh chấp lao động phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động; kỷ luật lao động; vấn đề việc làm; học nghề; hợp đồng lao động; thời gian làm việc; thời gian nghỉ ngơi; tiền lương… Đặc biệt, cuốn sách còn được viết dưới dạng song ngữ Việt - Anh nên sẽ là cơ hội giúp bạn đọc người nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu về luật lao động của Việt Nam nắm bắt thông tin được dễ dàng hơn.

  Đây sẽ là văn bản quan trọng giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm vững được nhiều thông tin liên quan đến vấn đề lao động, việc làm, góp phần thúc đẩy, sử dụng lao động hiệu quả, hợp lý, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ