Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 560 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong việc tìm hiểu và cập nhật thông tin về pháp luật lao động một cách có hệ thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Nội dung cuốn sách gồm văn bản hợp nhất Bộ luật lao động năm 1994 đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động đã cụ thể hóa các quy định pháp luật về việc làm; về dạy nghề; về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; về tiền lương và bảo hiểm xã hội; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; về an toàn lao động, vệ sinh lao động; về lao động nữ và lao động là người tàn tật; về giải quyết tranh chấp lao động, v.v.. Các văn bản hướng dẫn được nêu trong cuốn sách được Chính phủ ban hành từ năm 2003 đến năm 2010

  Sách gồm 560 trang, giá 104.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ