Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 520 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004. Bộ luật quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự. Đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin pháp luật của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã tái bản cuốn sách Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc đầy đủ và cập nhật toàn bộ các thông tin liên quan đến pháp luật dân sự một cách có hệ thống nhất. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ nắm bắt được các thông tin của Bộ luật dân sự với các vấn đề như: việc áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự; về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “chứng minh và chứng cứ”; về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện; về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự… Trong mỗi quy định đó đều có các văn bản và hướng dẫn thi hành cụ thể.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ