Loading...

Biện pháp phòng ngừa hành chính - Lý luận và thực tiễn (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Biện pháp phòng ngừa hành chính - Lý luận và thực tiễn (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Số trang: 226 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm ba chương: những vấn đề lý luận về biện pháp phòng ngừa hành chính; thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp phòng ngừa hành chính ở Việt Nam; quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng biện pháp phòng ngừa hành chính ở Việt Nam. Trong lần tái bản thứ hai này, một số nội dung trong cuốn sách đã được cập nhật, bổ sung như: thực trạng kinh tế xã hội của đất nước, các quy định pháp luật về thi hành biện pháp phòng ngừa hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ