Biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu (Sách chuyên khảo)

Biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên)
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 86.000 đ
Xuất bản: 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách nêu cơ sở lý luận về biện pháp phi thuế quan, kinh nghiệm áp dụng biện pháp phi thuế quan của một số nước đối với mặt hàng nông sản và phân tích thực trạng tác động của biện pháp phi thuế quan đến hàng nông sản Việt Nam dựa trên tình trạng thương mại quốc tế của Việt Nam hiện nay. Từ đó nhóm tác giả mạnh dạn đề xuất quan điểm, các nhóm giải pháp nhằm áp dụng phù hợp các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam với các quy định quốc tế và cam kết trong các hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ