Bình luận án: Các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty

Bình luận án: Các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty
Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
Số trang: 404 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những bản án có tính chất điển hình trong quản trị công ty đã được Tòa án nhân dân các cấp ở Việt Nam giải quyết, qua đó nhóm tác giả đưa ra những bình luận về cách áp dụng pháp luật của Tòa án trong từng vụ việc. Đặc biệt, nội dung bình luận, phân tích của nhóm tác giả có sự đánh giá, mổ xẻ nhiều vấn đề mà bản án Tòa án nhân dân các cấp chưa làm rõ; có sự cập nhật, so sánh giữa việc áp dụng Luật Doanh nghiệp qua các năm, trong đó có Luật Doanh nghiệp năm 2020 vừa được Quốc hội ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

  Những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị cho các luật sư, người hành nghề luật, giảng viên và sinh viên luật, cũng như bất kỳ ai quan tâm và mong muốn tìm hiểu pháp luật doanh nghiệp từ góc nhìn của thực tiễn xét xử các tranh chấp, bản án có liên quan.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ