Bình luận khoa học Luật Cư trú

Bình luận khoa học Luật Cư trú
Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
Số trang: 179 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: 9/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Những quy định của pháp luật về cư trú là vấn đề gần gũi và quan trọng liên quan trực tiếp đến mọi người dân. Nắm rõ các quy định của pháp luật về cư trú sẽ giúp người dân bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình, tránh gặp rủi ro pháp lý. Cuốn sách Bình luận khoa học Luật Cư trú do Trung tá, TS. Trần Ngọc Đường (chủ biên) và Đại uý, TS. Lê Văn Thành, công tác tại Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an biên soạn gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo xây dựng, bố cục của Luật Cư trú năm 2020.

   Phần thứ hai: Bình luận khoa học Luật Cư trú năm 2020.

  Trong đó, tác giả chỉ ra sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo và bố cục của Luật Cư trú năm 2020; bình luận khoa học 7 chương với 38 điều trong Luật Cư trú năm 2020, chỉ ra điểm mới cũng như những thay đổi so với những quy định cũ trong Luật Cư trú năm 2006; đồng thời, giới thiệu cho bạn đọc một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ