Bộ luật Dân sự năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành

Bộ luật Dân sự năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 526 trang
Giá tiền: 158.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật thể hiện sự thay  đổi mạnh mẽ trong tư duy của các nhà làm luật với nhiều quy định mới mang tính đột phá từ kết cấu, kỹ thuật lập pháp với nhiều nội dung mới so với Bộ luật Dân sự năm 2005 theo từng chế định như: tài sản, thừa kế, bồi thường thiệt hại…

  Nhằm triển khai và thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 trên thực tiễn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; Nghị định số 21/2021/NĐ-CP và Nghị định số 99/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015.

  Cuốn sách Bộ luật Dân sự năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành bao gồm toàn văn Bộ luật Dân sự năm 2015 và nội dung các nghị định nêu trên, giúp bạn đọc nắm được những quy định về pháp luật dân sự và cách hiểu, thực thi những quy định này đúng, hiệu quả.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ