Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 2019, 2020, 2022)

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 2019, 2020, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 451 trang
Giá tiền: 144.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân… Bộ luật Tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

  Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, bảo đảm hiệu lực thực thi của Bộ luật trên thực tiễn, Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi các luật khác, đó là: Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và mới đây nhất là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Cuốn sách Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 2019, 2020, 2022) gồm toàn văn Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

  Cuốn sách giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ