Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam

Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam
Tác giả: Đỗ Văn Đại
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt Tác giả: TS. Đỗ Văn Đại (chủ biên)

  Số trang: 443 trang

  Giá: 68.000 đ

  Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và khoa học những vấn đề pháp lý cơ bản về xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng.

  Với từng biện pháp cụ thể, cuốn sách đã phân tích rõ các quy phạm pháp luật, trích dẫn, bình luận các bản án liên quan của Toà án các cấp, đối chiếu, so sánh với các quy định tương ứng trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia khác. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

  Cuốn sách được chia thành bốn chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận về không thực hiện đúng hợp đồng

  Chương 2: Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do pháp luật dự liệu

  Chương 3: Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do các bên thỏa thuận

  Chương 4: Kết luận và kiến nghị

  Đây là tài liệu tham khảo cần thiết, giúp các bên bảo đảm được các lợi ích, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các giao dịch, đồng thời tránh được những sai lầm không đáng có trong quá trình ký kết hợp đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ