Các nghị định về thu tiền sử dụng đất

Các nghị định về thu tiền sử dụng đất
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách gồm Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 về thu tiền sử dụng đất, các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Nghị định hợp nhất các nghị định nói trên và 9 thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống những quy định chung và những quy định cụ thể trong lĩnh vực thu tiền sử dụng đất như: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng; Các trường hợp thu tiền sử dụng đất; Miễn, giảm tiền sử dụng đất; Thu nộp tiền sử dụng đất; Quyền, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm cán bộ cơ quan thuế và kho bạc... Nhằm cụ thể hóa Luật đất đai năm 2003 và hướng dẫn thi hành pháp luật trong lĩnh vực thu tiền sử dụng đất.

   Đất đai là tài sản thuộc sở hữu quốc gia, công dân sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo quy định là gương mẫu và có ý thức chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn cụ thể việc thi hành pháp luật thu tiền sử dụng đất của công dân và là cẩm nang của cán bộ cơ sở xã, phường.

  Sách gồm 320 trang, giá 36.000đ.

  HỒNG QUÝ

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ