Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 - 1954

Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 - 1954
Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
Số trang: 206 trang
Giá tiền: 103.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, phân tích và làm sáng tỏ về bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chính là sức mạnh, cội nguồn làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về quá trình tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta cũng như những giúp đỡ thân tình của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1954.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ