Cẩm nang nghiệp vụ dành cho thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự) (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung)

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự) (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
Số trang: 822 trang
Giá tiền: 290.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 02 phần chính: dân sự và tố tụng dân sự, trình bày dưới dạng những câu hỏi, những tình huống liên quan đến một số lĩnh vực thường phát sinh tranh chấp và cách giải quyết cụ thể trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành; các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành Tòa án. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích về lý luận và thực tiễn đối với Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thẩm tra viên, Thư ký tòa án trong quá trình giải quyết các vụ việc về dân sự; là nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập đối với sinh viên chuyên ngành luật và các luật sư.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ