Cẩm nang pháp luật về cư trú

Cẩm nang pháp luật về cư trú
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Số trang: 119 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Cẩm nang pháp luật về cư trú do Luật sư Phạm Thanh Hữu biên soạn sẽ giúp bạn đọc nắm được những thông tin, quy định pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện về những vấn đề gần gũi, quan trọng và liên quan trực tiếp đến mọi người dân như: hồ sơ, thủ tục, các trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú; hồ sơ, thủ tục, các trường hợp khai báo tạm vắng cùng một số thủ tục hành chính khác về cư trú và cơ sở dữ liệu về cư trú. Cuốn sách gồm 7 chương, được biên soạn trên cơ sở Luật Cư trú do Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021; Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú; Thông tư số 55/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Công an Quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú... Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định về cư trú; tránh xảy ra rủi ro pháp lý, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ