Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Điện
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quan hệ pháp luật dân sự là loại quan hệ pháp luật phức tạp, đa dạng và phổ biến trong các mối quan hệ trong xã hội. Tham gia vào các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh có các chủ thể bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và các loại chủ thể khác. Trong đó, cá nhân là chủ thể đầu tiên, cơ bản và có vai trò quan trọng nhất, và tùy theo tính chất, sự đại diện chủ thể mà cá nhân có thể tham gia với tư cách chủ thể khác nhau. Ngoài sự tham gia của các cá nhân, còn có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và các chủ thể khác khi đã đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định về tư cách pháp nhân.

   Cuốn sách Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự do tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện biên soạn trên cơ sở các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, nhằm làm rõ những đặc điểm cơ bản của các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; phân tích các nội dung của quyền và nghĩa vụ chủ thể, những vấn đề còn tồn tại trong khoa học pháp lý cũng như trên thực tiễn các vấn đề liên quan đến các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự.

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

  - Phần thứ nhất: Cá nhân.

  - Phần thứ hai: Các chủ thể không phải là cá nhân.

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ thể quan hệ pháp luật nói chung và chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự nói riêng khi tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật dân sự trong đời sống thực tiễn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ