Loading...

Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung)

Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Số trang: 604 trang
Giá tiền: 168.000 đ
Xuất bản: Tháng Tháng 8-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 6 chương, trình bày 6 nhóm nội dung xoay quanh vấn đề bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng dân sự là: giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm; các biện pháp bảo đảm; điều kiện bảo đảm; hợp đồng bảo đảm; thủ tục và hiệu lực bảo đảm; xử lý tài sản bảo đảm. Trong đó, tập trung làm rõ chín biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  Tác giả không chỉ phân tích, luận giải các biện pháp bảo đảm về quy định pháp lý và khả năng áp dụng trên thực tiễn mà còn gợi mở phương pháp thực hiện cho các chủ thể tham gia giao dịch này. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc những công cụ hữu hiệu để bảo hiểm, phòng ngừa vi phạm nghĩa vụ, hạn chế rủi ro và tổn thất cho người bị vi phạm hợp đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ