Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo
Tác giả: Nguyễn Anh Đức
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, áp dụng quy định của pháp luật về tố cáo một cách thuận tiện, nhanh chóng. Sách gồm toàn văn nội dung Luật Tố cáo năm 2018, sửa đổi năm 2020 và chọn lọc, trích dẫn các quy định hướng dẫn chi tiết thi hành các điều luật cụ thể của Luật Tố cáo tại các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ