Loading...

Công giáo Việt Nam - Từ đế chế đến quốc gia (Sách tham khảo nội bộ)

Công giáo Việt Nam - Từ đế chế đến quốc gia (Sách tham khảo nội bộ)
Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
Số trang: 524 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Anh, của Giáo sư Sử học Charles Keith. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 7 chương:

  Chương 1: Giáo hội giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp;

  Chương 2: Giáo hội thuộc địa bị chia rẽ;

  Chương 3: Sự ra đời Giáo hội dân tộc;

  Chương 4: Truyền thống Công giáo Việt Nam trước thử thách;

  Chương 5: Những trải nghiệm của Giáo hội dân tộc;

  Chương 6: Nền văn hóa và chính trị của chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc Công giáo của Việt Nam;

  Chương 7: Giáo hội dân tộc trong cách mạng và chiến tranh.

  Qua đó, tác giả mô tả ngắn gọn cơ cấu xã hội và tôn giáo của Giáo hội Công giáo thời tiền thuộc địa, khảo sát các hoạt động truyền giáo từ giữa thế kỷ XIX và kéo dài suốt thời Pháp thuộc, mối quan hệ giữa các hội truyền giáo, việc củng cố chính quyền thuộc địa Pháp và địa vị liên tục thay đổi của Công giáo trong nền chính trị, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX; đi sâu mô tả những thay đổi trong mối quan hệ của các hội truyền giáo với nhà nước thực dân và xã hội; dày công khảo sát những trải nghiệm mới xuất hiện của cộng đồng tôn giáo có tính dân tộc như sự xuất hiện của hệ thống chữ Quốc ngữ, sự ra đời của công nghệ in ấn phục vụ hoạt động tuyên truyền của truyền giáo,…; phân tích cách thức các tín đồ Công giáo Việt Nam tìm hiểu và tranh cãi về ý tưởng dân tộc chủ nghĩa.

  Để tìm hiểu thêm về công trình đặc sắc này, bạn đọc có thể tham khảo tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ