Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
Số trang: 251 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: 7/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cung cấp, thu thập chứng cứ trước hết là quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam, Để chứng minh cho yêu cầu, phản đối yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp lý, đương sự có quyền và nghĩa vụ đưa lại cho Tòa án tất cả những tài liệu mà họ có của vụ việc dân sự mà Tòa án đang giải quyết theo trình tự, thủ tục, thời hạn mà pháp luật tố tụng dân sự quy định. Trên thực tế, hoạt động cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự gặp rất nhiều khó khăn như các đương sự thường vi phạm thời hạn cung cấp chứng cứ; đương sự không biết tìm kiếm, thu thập chứng cứ ở đâu, bằng cách nào; có tâm lý ỷ lại, phụ thuộc vào Tòa án dẫn đến việc thu thập chứng cứ của đương sự không hiệu quả; sự hỗ trợ của luật sư trong việc thu thập chứng cứ cũng chưa hiệu quả; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ hoặc quản lý chứng cứ cũng chưa tạo điều kiện cho đương sự có được chứng cứ khi đương sự yêu cầu. Cuốn sách Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà làm chủ biên tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận chung về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự; thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; trên cơ sở đó, tác giả đưa ra 5 yêu cầu và 3 giải pháp nâng cao hiệu quả của việc cung cấp, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, mang lại nhiều giá trị về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ