Loading...

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Học viện Chính trị Khu vực I
Số trang: 222 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm rõ các nội dung: Quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về mục đích học lý luận chính trị; nội dung dạy và học lý luận chính trị; yêu cầu đối với người dạy và người học lý luận chính trị; điều kiện để dạy và học tốt lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cán bộ, giảng viên, học viên, viên chức, người lao động của Học viện chính trị Khu vực I thấu hiểu, quán triệt và đồng tâm nhất trí thực hiện tốt để đảm bảo dạy tốt, học tốt lý luận chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ