Điểm mới về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Điểm mới về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế
Tác giả: Luật gia Trương Hồng Quang
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: 08-2018
Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân. Qua đó, cung cấp cách thức sử dụng các quyền nhân thân trong thực tế cũng như bảo đảm hiệu quả hoạt động của các...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:

  Phần I: Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015. Trong phần này, tác giả khái quát quy định về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành, sau đó, phân tích, bình luận những điểm mới, nội dung đáng chú ý, đồng thời, liệt kê cụ thể các điểm mới của chế định này trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  Phần II: Một số tình huống thực tế về quyền nhân thân của cá nhân. Phần này bao gồm 60 tình huống thực tế liên quan đến các quyền nhân thân của cá nhân và vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân. Căn cứ pháp lý để giải quyết các tình huống này chủ yếu dựa trên quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật có liên quan.

  Ngoài ra, cuối cuốn sách là: Quy định về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân. Qua đó, cung cấp cách thức sử dụng các quyền nhân thân trong thực tế cũng như bảo đảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước, bảo vệ và bảo đảm quyền nhân thân của các cá nhân. Mặc dù tác giả và Nhà xuất bản đã rất cố gắng, nhưng cuốn sách có thể vẫn còn những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ