Định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội

Định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội
Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
Số trang: 258 trang
Giá tiền: 119.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Là công trình nghiên cứu có hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành, tiếp cận trên nhiều chiều cạnh về sinh kế đô thị cổ Hà Nội trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dưới góc nhìn lịch đại, đồng đại đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về sinh kế, sinh kế đô thị và đề xuất cách tiếp cận mới cho nghiên cứu sinh kế đô thị bền vững hiện nay. Với ba chương sách với các tiết nội dung mạch lạc, cuốn sách đã:

  Phân tích có hệ thống cơ sở lý luận về vấn đề sinh kế ở đô thị như khái niệm sinh kế, khung sinh kế bền vững, sinh kế đô thị và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế đô thị, các nguồn lực đảm bảo sinh kế đô thị, những thuận lợi và khó khăn trong sinh kế đô thị.

  Phân tích rõ thực trạng sinh kế đô thị ở Hà Nội từ năm 1986 đến nay so với thời kỳ trước 1986 và định hướng phát triển sinh kế trong giai đoạn tiếp theo; những thành tựu và hạn chế trong phát triển sinh kế bền vững ở đây thông qua ba phường ở quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm của nội thành Hà Nội. Trong đó, phường Hàng Đào là chuyên kinh doanh, phường Hàng Bạc không những kinh doanh mà có cả sản xuất, trong khi phường Hàng Buồm lại chuyên về dịch vụ. Những nét tiêu biểu của một vùng “lõi” của Hà Nội được thể hiện rất rõ trong ba phường này.

  Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm bảo tồn và phát huy các mô hình sinh kế truyền thống và phát triển ở khu vực đô thị cổ Hà Nội cho phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

  Từ những trang sách này, bạn đọc sẽ tích lũy được hệ thống tri thức về các đặc điểm của quá trình phát triển cũng như thực trạng sinh kế đô thị cổ Hà Nội; hiểu được những vấn đề đặt ra trong phát triển sinh kế ở giai đoạn hiện nay và dự báo xu hướng phát triển sinh kế đô thị Hà Nội trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể đồng tình với tác giả khi gợi mở và bước đầu đề ra những nhóm giải pháp thực tế, có tính khả thi nhằm bảo tồn và phát huy các mô hình sinh kế truyền thống và phát triển cho phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển hiện nay của Hà Nội và rộng ra là của cả nước.

  Với những ý nghĩa thực tiễn trên, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo quý cho các nhà lãnh đạo, quản lý, doanh nhân, nhà nghiên cứu, giảng viên, học sinh, sinh viên,... và mọi đối tượng bạn đọc yêu mến những đề tài về Thủ đô Hà Nội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bùi Quang Huy
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 374.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 332 đ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ