Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)

Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 96.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách hệ thống hóa lý luận và thực tiễn xây dựng định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng; tập trung phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh về nguồn lực tài nguyên, môi trường; nguồn lực kinh tế, xã hội, nhân văn; sự phân hóa của các điều kiện tự nhiên vùng Tây Bắc; từ đó, đề xuất định hướng và hệ thống quan điểm, giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với những nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ