Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)

Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 96.000 đ
Xuất bản: 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách hệ thống hóa lý luận và thực tiễn xây dựng định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng; tập trung phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh về nguồn lực tài nguyên, môi trường; nguồn lực kinh tế, xã hội, nhân văn; sự phân hóa của các điều kiện tự nhiên vùng Tây Bắc; từ đó, đề xuất định hướng và hệ thống quan điểm, giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với những nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ