Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại
Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
Số trang: 291 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 chương, bước đầu phân tích tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội và tri nhận của nhà văn về các giá trị, các mối quan hệ phức tạp trong đời sống đô thị hiện đại thông qua cách nhìn độc đáo của các nhà văn; phân tích những phương thức thể hiện cảm quan đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Nội dung cuốn sách giúp độc giả hiểu sâu hơn không gian, thời gian, cuộc sống con người đô thị Việt Nam đương đại, những biến đổi của đời sống xã hội, văn hóa, tâm lý con người trong xã hội hiện đại dưới góc nhìn văn học.  

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ