Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm
Số trang: 344 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 02 phần, 11 chương, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên chuyên ngành Nhà nước và pháp luật và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này. Bạn đọc có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ