Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại phát hiện vi phạm và kinh nghiệm phòng ngừa (Sách chuyên khảo)

Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại phát hiện vi phạm và kinh nghiệm phòng ngừa (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
Số trang: 507 trang
Giá tiền: 132.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở phân tích những vụ án kinh doanh, thương mại đã được xét xử và có phán xét của tòa án, đặt trong sự tham chiếu với các quy định của pháp luật, nội dung cuốn sách giúp nhận diện những sai sót trong quá trình giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại nhằm tìm ra nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc, từ đó rút kinh nghiệm và định hướng các biện pháp phòng ngừa hành vi. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp thêm một số nội dung cần quan tâm khi các chủ thể có liên quan tham gia hoặc tiến hành tố tụng giải quyết vụ việc phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã. Đây là tài liệu chuyên khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên ngành luật và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ