Giáo dục đón đầu cho con em ở tuổi vị thành niên

Giáo dục đón đầu cho con em ở tuổi vị thành niên
Tác giả: Chu Trung Thanh
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Vị thành niên là một giai đoạn phát triển rất nhanh về thể chất, tâm sinh lý và tinh thần. Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, các giá trị văn hóa phương Tây xâm nhập vào từng thành phố, làng mạc ở nước ta, làm thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và hành vi của lứa tuổi vị thành niên. Trong bối cảnh đó, việc giáo dục đón đầu cho tuổi vị thành niên là một công việc quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của chúng ta.

  Là một nhà giáo, cán bộ quản lý lâu năm ở các trường nội trú, bằng những câu chuyện thực tế, tác giả đã kể lại việc dùng phương pháp giáo dục lấy duy vật biện chứng soi rọi, vận dụng vào giáo dục giảng dạy và quản lý nội trú, kết hợp chặt chẽ với tâm sinh lý học của các lứa tuổi, vận dụng các quy luật cơ bản của triết học, từng bước có bài bản đi từ nhận thức đối tượng đến tác động giáo dục có chủ định và đã đạt hiệu quả rõ rệt.

  Cuốn sách sẽ cùng các vị phụ huynh, các thầy, cô giáo trao đổi, nhận thức các quy luật cơ bản và cùng vận dụng vào giáo dục con em chúng ta để đạt thành công trong sự nghiệp trồng người và nhất là giáo dục đón đầu cho các em ở tuổi vị thành niên.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ