Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở

Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở
Tác giả: TS. Nguyễn Thọ Ánh (Chủ biên)
Số trang: 264 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giáo trình là kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền của tập thể tác giả do TS. Nguyễn Thọ Ánh - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, làm Chủ nhiệm.

  Nội dung giáo trình được kết cấu gồm 6 chương:

  Chương I: Những vấn đề cơ bản về cấp cơ sở và lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

  Chương II: Hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

  Chương III: Hoạt động quản lý của chính quyền cấp cơ sở.

  Chương IV: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

  Chương V: Hoạt động tự quản ở cơ sở.

  Chương VI: Cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp cơ sở.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Chính trị học nói chung, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ